Dijk    Vijver

Algemene informatie

De stichting Werkgroep Behoud Lopikerwaard, kortweg WBL,
is al 40 jaar actief in de Lopikerwaard, een gebied in het zuidwesten van Utrecht,
gelegen in het Groene Hart van Nederland.
De WBL heeft als doelstelling: het behoud en de versterking van het eigen karakter van de Lopikerwaard
en de naaste omgeving; op het gebied van natuur, landschap,
cultuurhistorie en educatie, dit alles in samenhang met de leefomgeving.
Zij maakt zich zorgen over de voortdurende bedreigingen van het Groene Hart,
zoals milieuvervuiling, verstedelijking, wegen, industie, enz.
Door middel van voorlichting, natuur-educatie, excursies, dia-avonden en info-materiaal,
wil de WBL burgers en gemeenten bewust maken van de unieke waarden van dit fraaie weidegebied.
Enkele activiteiten zijn: het volgen van ruimtelijke plannen van gemeenten, rijk en provincie.
Ook het adviseren bij regionale en locale plannen, landinrichting, enz.
De WBL geeft driemaal per jaar een uitgebreide Nieuwsbrief uit.
De leden krijgen korting op regionale uitgaven.

Vlinder

Daarnaast verzorgt de WBL natuur-educatie in Lopik, Nieuwegein en IJsselstein.
Ook houdt zij zich bezig met weidevogelbeheer, landschapsonderhoud
en behoud van cultuurhistorische elementen (molens, gemalen, enz.).
De WBL is een organisatie van vrijwilligers die het eigen karakter van de Lopikerwaard
en de natuur- en landschapswaarden hoog in het vaandel voert....

De WBL maakt U wegwijs in de Lopikerwaard!

Het werkgebied van de WBL omvat tenminste de gemeenten
Montfoort, Oudewater, Lopik, IJsselstein en Schoonhoven.


De WBL-Natuurwijzer is af te halen te Lopik:

bij Herman Boonekamp, tel.0348-553632

te Cabauw:
bij Wim van der Putten, tel 0348-551612